maanantai 9. syyskuuta 2013

Turvassa töissä

Tänään olin työturvallisuuskoulutuksessa! :)
Se järjestettiin kaikille meille visualisti ykkösille, jotta saisimme työturvallisuuskortit. Niitä voidaan tulla tarvitsemaan tulevissa tehtävissä ja työpaikoilla, joten olisi hyvä jos meillä olisi sellaiset. Oltiin saatu etukäteen materiaalivihkonen, johon piti tutustua hyvin ja se valmisteli meitä tähän päivään. Olin iloinen, että löysin aikaa sen lukemiseen viikonloppuna, vaikka olikin vierailijoita kylässä sun muuta mukavaa ohjelmaa. Lukemani perusteella ei työturvallisuus kuitenkaan täysin tutuksi tullut. Tänään istuimme kahdeksasta puoli neljään kuuntelemassa koulutusta, jota seurasi vielä koe..  Joten jotain varmasti jäi päähän!

 Tässä vielä tärkeimpiä pointteja työturvallisuuteen:
 • Yksilöllä on juridisen vastuun lisäksi moraalinen vastuu huolehtia omasta ja työtoverin työturvallisuudesta!
 • Hyvä turvallisuuden hoito kertoo myös muuten laadukkaasta toiminnasta
 • Riskit työpaikan vaaratilanteisiin on arvioitava ja niihin on varauduttava ennen työn aloittamista
 • Työntekijän tulee ilmoittaa vaaratilanteista ja läheltä piti- tilanteista sekä mahdollisuuksien mukaan poistaa huomattu vaara
 • Johdon päätöksistä ja niiden toteuttamisesta muodostuu työpaikan turvallisuuskulttuuri
 • Jokaisen on tunnettava omaa työtään koskevat määräykset ja ohjeet sekä oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä, miten niitä vastaan suojaudutaan
 • Mitä enemmän on huonosti hoidettuja asioita, sitä suurempi on todennäköisyys että työpaikalla sattuu vahinkoja!
 • Mikään yritys ei ole identtinen toisen yrityksen kanssa SIKSI perehdytys työpaikalla on tärkeää!
 • Siisteys ja järjestys parantavat työpaikan turvallisuutta
 • Yhteisellä työpaikalla kaikkien tulisi tuntea eri töistä ja laitteista aiheutuvat vaarat omalle työturvallisuudelle
 • Säilytä työvälineitä asianmukaisesti ja tutustu aina käyttö- ja huoltoohjeisiin ennen käyttöä
 • Jokaisella on oikeus ja velvollisuus tehdä työnsä turvallisesti!
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti